TACHOGRAFY - istotne zmiany

Przypominamy o zmianach dotyczących tachografów. Już wkrótce zacznie obowiązywać nowa wersja tych urządzeń. Wszystkie samochody posiadające dotychczasowo stosowane tachografy cyfrowe muszą być zarejestrowane na terenie UE w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2019 roku! Jeśli zakupiłeś pojazd z dotychczasową wersją tachografu, nie zwlekaj z jego rejestracją do 15 czerwca – wówczas należy spodziewać się największych kolejek w Wydziałach Komunikacji.

Wszystkie samochody posiadające dotychczasowo stosowane tachografy cyfrowe zgodnie art.8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i w związku z art.6 rozporządzenia wykonawczego Komisji ( UE ) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ( UE ) nr 165/2014 , muszą być zarejestrowane na terenie UE w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2019 roku.

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o dopilnowanie spraw związanych z rejestracją Państwa pojazdów w ustalonym terminie. Już dziś nasze działy handlowe służą pomocą we wszystkich sprawach związanych z dostawą Państwa pojazdów oraz ofertami leasingowymi. Data 15 czerwca 2019 jest datą ostateczną, dlatego należy spodziewać się w tym czasie zwiększonego ruchu w Wydziałach Komunikacji, co może stać się poważnym utrudnieniem w terminowej rejestracji. W przypadku opóźnienia w rejestracji będzie wymagana wymiana tachografu na nową wersję, dlatego zwracamy szczególną uwagę na obowiązujący termin rejestracji.

Udoskonalone urządzenie posiada wszelkie funkcjonalności, które będą obowiązkowe od 15 czerwca 2019 roku. Przede wszystkim dane można pobrać z niego zdalnie, bez konieczności zatrzymywania ciężarówki. Dzięki temu służby kontrolne będą mogły działać bardziej sprawnie, wstępnego sprawdzenia tachografu dokonując jeszcze w czasie jazdy. Gdy natomiast wykryje się jakieś nieprawidłowości, ciężarówka będzie musiała zostać zatrzymana, w celu przeprowadzenia stacjonarnej kontroli.

Ponadto VDO DCTO 4.0. będzie zapisywało lokalizację pojazdu, wykorzystując do tego system GPS. Dane te będą rejestrowane co trzy godziny, pozwalając odtworzyć większość trasy ciężarówki. W połączeniu z danymi o średniej prędkości, pozwoli to wykryć ewentualne manipulowanie czasoprzestrzenią.

Po 15 czerwca każda nowa ciężarówka będzie musiała posiadać takie urządzenia.