WAŻNE! DOT. KORONAWIRUSA

DZIAŁANIA PREWENCYJNE PRZECIWKO ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 w grupie GSC

WAŻNE

Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników, z dniem 13.03.2020 r. wprowadzamy działania prewencyjne, minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy:

  • Niezwłocznie po wejściu do obiektu GSC, o dokładne umycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%) – wszystko dostępne w widocznym miejscu w naszych oddziałach GSC.

  • Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra).

  • Jeśli to możliwe, kontaktowanie się z nami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (telefon,

mail) w miejsce kontaktów bezpośrednich.

  • Dokonywanie – w miarę możliwości – płatności bezgotówkowych

  • Całkowity zakaz witania się poprzez podawanie rąk – wystarczy przywitanie się w sposób werbalny

  • NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Jednocześnie informujemy, że:

  • składanie podpisów na dokumentach będzie możliwe jedynie za pomocą własnych długopisów, lub przyrządów piśmienniczych, które Klient zabierze ze sobą do domu;

  • realizacja obsługi naszych Klientów przez Doradców Handlowych będzie ograniczona do kontaktów telefonicznych oraz e-mailowych.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość – w zamian obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby – mimo ograniczeń – praca Działu Handlowego oraz Działu Serwisu przebiegała sprawnie.

Serdecznie pozdrawiamy, życzymy odporności i dziękujemy za wyrozumiałość, Zespół Gibas Service Center