Wydanie pojazdów Fiat Ducato

Wydanie 3 pojazdów Fita Ducato do klienta Victoria Cymes